WWL-fartyg upplagda i Norge

Wilh. Wilhelmsens två ro-ro-fartyg Toba och Tapiola (ex Boogabilla), byggda 1979 och 1978, läggs nu upp i Lyngdal i Norge. Fartygen, som seglar i charter för Wallenius Wilhelmsen Logistics, blir sannolikt inte de sista Wilhelmsen-fartygen som läggs upp enligt rederiet. Man har identifierat uppläggningsplatser i både Europa och Asien. Dessutom planerar man andra åtgärder som återleverans av inchartrade fartyg, upphuggning av äldre tonnage och att låta en del fartyg bli stillaliggande temporärt.För den lilla hamnen i Lyngdal verkar det vara en god affär. Hamnchef Jane Arnesen säger till NRK att Wilhelmsen betalar NOK 40.000 i månaden per fartyg i uppläggningshyra. Just nu finns fyra upplagda fartyg i Lyngdal.