WWL byter stuveri i Southampton

Något överraskande har Wallenius Wilhelmsen Lines bytt ut Southampton Cargo Handling mot ABP Connect Cargoflow som stuveri i Southampton. Kontraktet är inte underskrivet ännu, men enligt uppgift kommer det nya bolaget att hantera ungefär 70 procent av WWL:s godsomsättning. Resten, huvudsakligen höga och tunga enheter, hanterar WWL själva. Rederiet har cirka 200 anlöp årligen i Southampton.