WWF får Miljöbojen

WWF har under flera år kampanjat mot kryssningsfartygens dumpning av avfallsvatten i Östersjön – nu får organisationen Stockholm Hamnars utmärkelse Miljöbojen. Enligt pressmeddelandet har kryssningsrederiernas branschorganisation European Cruise Council, som en följd av WWF:s arbete, i år ”beslutat att inte längre dumpa sitt avfallsvatten och toaavfall i havet. En förutsättning är att hamnarna kan leva upp till deras krav på mottagningsanläggningar.”– Stockholms hamn ligger långt framme i miljöarbetet, inte minst när det gäller mottagningsanläggningar. Men i många Östersjöhamnar behövs skärpta krav och förbättringar. I förlängningen behöver vi även ett regionalt förbud mot dumpning och gemensamma krav för hamnarnas mottagningsanläggningar, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på WWF.