WMS i principöverkommelse om köp av Callenberg Group

Wilhelmsen Maritime Services (WMS) har träffat en principöverkommelse om ett förvärv av det svenska marinserviceföretaget Callenberg Group för SEK 367 miljoner. Callenberg Group ägs till 90 procent av svenska private equity-bolaget Segulah, affären ska finansieras genom pengar från WMS och lån från bank. – Detta förvärv passar oss strategiskt väldigt bra. WMS ambition är att skapa en ledande kompetensbank inom marin service. Sedan formandet av WMS 2005 har vi framgångsrikt integrerat Unitor i vår portfolio och Callenberg kompletterar vår nuvarande situation gällande utrustning och service till den marina industrin på ett mycket bra sätt. Att integrera Callenberg kommer ge goda kommersiella synergier; speciellt inom nybygge-, eftermarknad (retrofit) och offshoremarknaderna, säger WMS:s vd Dag Schjerven. Callenberg Group kommer fungera som självständigt dotterbolag till WMS under nuvarande vd Lars Marcusson. – Jag är personligen glad för den här lösningen och Wilhelmsen som nya ägare. Att tillhöra ett världsomfattande ledande serviceföretag inom det marina ger oss möjligheter att vidare expandera, säger Lars Marcusson till SST.