Fotograf: Alexander Donka/Anna Janson

Kategori: Folk/företag

”Wista skapar bättre medarbetare”

Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen Ocean, fortsätter att leda globala nätverket Wistas svenska gren.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ket Wistas svenska gren.

På Wista Swedens årsmöte, som hölls online på torsdagen, valdes en styrelse med flera nya ansikten men omval av ordförande Karolina Kjellgren, som nu inleder sin andra tvåårsperiod. 

Styrelsesammansättningen efter stämmobeslutet är som följer:

  • Ordförande – Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen Ocean
  • Vice ordförande – Cecilia Österman, Linnéuniversitetet
  • Sekreterare – Andrea Jällbrink, Setterwalls advokatbyrå
  • Kassör – Kerstin Hansdotter, Sjöfartsverket
  • Ledamöter – Anna Janson, Sjöfartstidningen; Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket; Carolina Ulff, Thore Ulff Shipping; Sofia Fürstenberg Stott, Fürstenberg Maritime Advisory
  • Suppleanter – Linda Svenson, Viking Supply Ships Management AB/isbrytaren Atle; Rebecca Dahlén, Maritimt Forum

Sjöfartstidningen ringde upp Karolina Kjellgren för att fråga varför hon ställer upp för ännu en ordförandeperiod. 

– För det första är jag fortsatt väldigt hedrad av att bli vald till ordförande. Jag känner att jag har mer att bidra med. Och jag känner också att vi har ett momentum i föreningen nu, vi har verkligen landat i att vi står för jämlikhet och jämställdhet inom vårt kluster.

Vad har du för ambitioner som ordförande?
– Jag har två tydliga saker som jag vill driva. Det ena är att vi ska fortsätta vara starka inom Vågrätt-arbetet, där Wista har en roll i att jobba för lika villkor och att synliggöra kvinnor i shipping. Det andra är hur vi blir starkare av att nätverka i föreningen, genom utbyte av kompetens och erfarenheter.

Skapar bättre medarbetare

– Wista skapar bättre medarbetare, för vi får större möjligheter att göra affärer genom ett globalt nätverk och vi blir också mer kompetenta.

Stämman beslutade vidare att föreningens medlemsavgift, som enligt styrelsens förslag skulle höjts, kvarstår på samma nivå som tidigare. Av den fastställda verksamhetsplanen framgår att man under kommande verksamhetsår kommer att inrikta sig på att öka kunskapsutbytet inom föreningen.

Agera blåslampa

Dessutom ska Wista Sweden fortsätta verka inom Vågrätt-samarbetet, där föreningens ambition är att ”som en neutral part agera som en blåslampa för att få till en verklig förändring”.

Den av coronaskäl uteblivna vårkonferensen ersätts med ett extra möte under vintern, med planerad inriktning på nätverkandets betydelse i krissituationer.

51 länder

Wista Sweden är den svenska grenen av den internationella organisationen Wista, Womens’ Shipping and Trading Association, som har över 3.000 medlemmar organiserade i 51 nationella kretsar. Den svenska föreningen har nu ett 115-tal medlemmar. Alla är kvinnor och på olika sätt beslutsfattare inom det svenska maritima klustret.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]