Wista-konferens i Stockholm

Wista (Women’s International Shipping and Trading Association) arrangerar en stor sjöfartskonferens i Stockholm 14–16 september. Över 200 sjöfartsverksamma kvinnor i chefspositioner kommer till konferensen, deltagarna är från hela världen. På konferensen med temat ”Leadership – Opportunities for the future” är IMO:s generalsekreterare Efthimios Mitropoulos huvudtalare.– Vi är oerhört stolta över att få hit generalsekreterare Mitropoulos som inte varit i Sverige och talat på någon större sjöfartskonferens tidigare, säger föreningens svenska ordförande Maria Nygren, till vardags vice vd i TransportGruppen, och fortsätter: – Han kommer att prata om ”Global utveckling: En ny värld ställer nya krav på ledarskapet”, ett ämne valt inte minst med tanke på Kinas och Indiens ökande inflytande i den globala ekonomin. Samtidigt är pirater ett reellt hot mot sjöfarten, oavsett flagga på fartyget. För att sammanfatta syftet med konferensen vill vi titta i kristallkulan och se möjligheterna snarare än problemen.