Wisby Tankers nästan dubblar flottan

Wisby Tankers har beställt två tankfartyg från det nya kinesiska varvet Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry Co., Ltd. Fartygen är på 7.000 ton dödvikt och levereras under 2008. De kommer att sättas in i trafik för Casablanca Tankers mellan Kanarieöarna och Marocko. Rederiet har idag två fartyg i drift och ett sedan tidigare i beställning hos Ferus Smit.