Wilhelmsen säljer ITM till V.Ships

Wilhelmsen Ship Management har sålt International Tanker Management, ITM till V.Ships. ITM har management för ett 45-tal tankfartyg, har kontor i Dubai, Hamburg, Singapore och Houston och leds av Lars Modin. V.Ships har management för mer än 1.000 fartyg och cirka 24.000 ombordanställda.