Wilh. Wilhelmsens nybyggen får brittisk flagg i protest mot norsk politik

Alla tolv bilfartyg som Wilh. Wilhelmsen beställt får brittisk flagg. Rederiet har redan fyra stora bilfartyg under brittisk flagg samt ytterligare 15 under kommersiellt management hos ett helägt dotterbolag i Southampton. Rederiets koncernchef Wilhelm Wilhelmsen har länge varit kritisk mot norsk sjöfartspolitik och nu säger vice vd Arild B. Iversen att politikerna har tappat allt intresse för sjöfart. – Varför skall vi stötta statsmakterna när de inte stöttar oss, säger han och menar att de bara är intresserade av att få in skatteintäkter. Wilh. Wilhelmsen har två PCTS med kapacitet för 8.000 bilar och sju med kapacitet för 6.350 bilar i beställning. Dessutom byggs tre med kapacitet för 6.300 bilar i Polen för Ray Shippings räkning. Dessa kommer att chartras av Wilh. Wilhelmsen på 15 år.