Wilh. Wilhelmsen säkrar roro-finansiering

Wilh. Wilhelmsen har via ett japanskt exportavtal säkrat lånefinansering om USD 232 miljoner för två roro-fartyg som just nu byggs på japanska Mitsubishi Heavy Industries. Fartygen ska levereras 2011 och 2012. Löptiden för lånet är tolv år.Avtalet är det första i sitt slag mellan ett rederi och japanska Bank for International Cooperation. Banken står tillsammans med Nippon Export and Investment Insurance och två kommersiella banker bakom lånet.Nybyggena blir de största roro-fartygen i världen med en lastkapacitet motsvarande 138.000 kubikmeter. Fartygen kommer att ingå i Wallenius Wilhelmsen Logistics flotta som får ytterligare två fartyg av denna typ, beställda av Wallenius.