Wilh. Wilhelmsen-flytt till Sverige aktuell

Sverige är ett alternativ för Wilh. Wilhelmsen om företaget flyttar sitt huvudkontor från Norge. En talesperson för Wilh. Wilhelmsen bekräftar för SST att Sverige finns med i listan över intressanta EU-länder, om det bedöms som orimligt att fortsätta att bedriva verksamheten vidare i Norge. Det är känt att företagets styrelseordförande Wilhelm Wilhelmsen har starka invändningar mot regeringens nya skatteförslag, som innebär att 21 miljarder ska betalas som kvarskatt av norska rederier. Wilhelm Wilhelmsen är dock positiv till förslaget om ny tonnageskatt, eftersom detta skulle anpassa Norge till andra EU-länder. Wilh. Wilhelmsen har flaggat sina nybyggen till Storbritannien och Nederländerna och också nämnt Danmark som attraktiv skattebas.