Westfal-Larsen vill se en bättre bild av sjöfarten

Enligt Rolf Westfal-Larsen måste sjöfartsnäringen övertyga politiker och regelmakare att sjöfart inte kan bedömas utifrån enstaka olyckshändelser. Bilden måste byggas kring effektivitet, innovation och enormt stora investeringar. ”Nationers ekonomi är beroende av tillförlitlig sjöfart i världen”, säger Westfal-Larsen som är ordförande i International Chamber of Shipping och International Shipping Federation. Han menar att näringen måste poängtera att regler som inte är i linje med de som har antagits av IMO skapar osäkerhet. Beslut om regelverk måste vara baserade på en balanserad värdering av näringens säkerhets- och miljöresultat, enligt Westfal-Larsen.