Westfal-Larsen beställer sex kemtankers

Westfal-Larsen & Co i Bergen har för USD 296 miljoner beställt sex IMO II produkt/kemtankfartyg på 46.000 ton dödvikt av Hyundai Mipo i Sydkorea. Leveranser sker under 2009. Den nye vd:n Hans Jørgen Firing, tidigare vd i Iver Ships, bekräftar att beställningarna inte lagts på ett charteravtal utan att de helst skall knytas till kontraktssjöfart.