West of England vill ha in USD 122 miljoner från medlemmarna

West of England P&I Club begär in USD 121,8 miljoner från medlemmarna för att stärka de fria reserverna och därmed kunna möta nya europeiska krav på kapitaltillgång från 2010. Begäran kan komma att följas av ytterligare en på USD 55 miljoner. I dag uppgår klubbens fria reserver till USD 132 miljoner.