Fotograf: Midway Alignment

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Wasaline redovisar vinst

Det svensk-finska rederiet NLC Ferry Ab Oy, som marknadsför sig under namnet Wasaline, uppvisar plusresultat för 2015.

NLC Ferry ökade sin omsättning under 2015 med närmare 8,7 procent till 16,1 miljoner euro. Resultat efter avskrivningar uppgick till 375.000 euro, jämfört med minus 1,3 miljoner euro året innan. De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 11 procent till 10,2 miljoner euro och fraktintäkterna med 5 procent till 5,9 miljoner euro.

Wasaline trafikerar med färjan Wasa Express på linjen Umeå–Vasa, där antalet passagerare ökade med 4,2 procent till 168.557 och antalet fraktenheter med 4,2 procent till 14.143 under 2015.

Realistiska förväntningar

– Rederiets strategi har innefattat tillförlitlighet i trafiken samt en satsning på marknadsföring, försäljning och en ständig förbättring av kundservicen genom motiverad och kunnig personal. De kostnadseffektiva satsningarna som påbörjades 2014 har gett resultat. Med en engagerad styrelse och personal iland och ombord har Wasaline kunnat visa att uppställda förväntningar om lönsam förbindelse över Kvarken är realistiska. Det ger ytterligare ett bevis på den vikt trafiklänken har som tillväxtkorridor och påvisar hur viktigt det är att projektet Midway Alignment går vidare i EU, säger vd Peter Ståhlberg.

Projektansökan skickad

Målet med projektet Midway Aligment of the Bothnian Corridor är att förbättra transportsystemetet i öst-västlig riktning genom norra Europa. Projektet inkluderar bland annat ett nybygge för linjen Umeå–Vasa. Midway Alignment nådde en viktig milstolpe i mitten av februari då finska regeringens finanspolitiska ministerutskott beslöt att skicka projektansökan vidare till behandling i EU.

– Detta projekt som nu fått statens finansiering är en indikator på regeringens vilja att se hela Finland som en helhet. Länken Vasa-Umeå utgör en naturlig del av det tillväxtkorridortänk som tätare förenar Finland till det europeiska trafiknätverket. Projektet stöder inte bara Österbotten men även hela Finlands ekonomi. Det stöder även Vasa-områdets internationellt starka energikluster. Projektet ger även den finländska mycket kompetenta varvsindustrin en möjlighet att visa upp sitt kunnande och sin konkurrenskraft, kommenterade näringsminister Olli Rehn.