Wärtsiläs orderingång ökade kraftigt under första kvartalet

Wärtsilä ökade sin omsättning med 22 procent till EUR 591,9 miljoner under det första kvartalet 2006. Resultatet före skatter uppgick till EUR 40 miljoner. Orderingången under perioden ökade med 51 procent och innestående order har ett rekordhögt värde på EUR 3,4 miljarder.Det största antalet nya order gick till affärsområdet Ship Power, som har en orderstock värd EUR 2,1 miljarder. Omsättningen för Ship Power uppgick till EUR 151,6 miljoner. Omsättningen för affärsområdet Services ökade med drygt en fjärdedel till 299,7 miljoner.Efterfrågan på både fartygs- och energimarknaderna ser ut att fortsättningsvis vara livlig. Därför har Wärtsilä beslutat att utöka monterings- och provkörningskapaciteten för motorer i både Vasa och Trieste. Sammanlagt investeras EUR 48 miljoner i fabrikerna.