Wärtsilä utökar produktionen i Indien

Wärtsilä börjar tillverka reduktionsväxlar vid sin produktionsanläggning i Khopol, Indien. Den nya enheten kommer att sysselsätta 20 personer. Produktionen inriktas på reduktionsväxlar i den lägsta effektklassen och kompletterar Wärtsiläs tidigare produktprogram. Wärtsilä räknar med att enheten i Indien gör det möjligt att bredda affärsverksamheten på den växande skeppsbyggnadsmarkanden i Asien. Wärtsilä har haft verksamhet i Indien sedan 1980-talet.