Wärtsilä slutför förvärv av Vik-Sandik

Wärtsilä har fått klartecken från berörda myndigheter för att slutföra köpet av den norska fartygskonstruktionskoncernen Vik-Sandvik. Huvuddelen av förvärvet utgörs av Vik-Sandviks norska bolag Vik-Sandvik AS, Vik-Sandvik Marine Services AS och Skipkonsulent AS. Från Wärtsilä uppges att detta är ett viktigt led i Wärtsiläs strategi att förstärka sin ställning som leverantör av helhetslösningar. Vik-Sandvik kommer att integreras med enheten Ship Design inom Wärtsiläs affärsområde Ship Power.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.