Wärtsilä slutför förvärv av Vik-Sandik

Wärtsilä har fått klartecken från berörda myndigheter för att slutföra köpet av den norska fartygskonstruktionskoncernen Vik-Sandvik. Huvuddelen av förvärvet utgörs av Vik-Sandviks norska bolag Vik-Sandvik AS, Vik-Sandvik Marine Services AS och Skipkonsulent AS. Från Wärtsilä uppges att detta är ett viktigt led i Wärtsiläs strategi att förstärka sin ställning som leverantör av helhetslösningar. Vik-Sandvik kommer att integreras med enheten Ship Design inom Wärtsiläs affärsområde Ship Power.