Wärtsilä och Hyundai startar motorfabrik

Wärtsilä Corporation och Hyundai Heavy Industries Co. Ltd har för avsikt att tillsammans starta ett företag i Sydkorea som får namnet Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd. Den nya fabriken skall tillverka Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer för de koreanska, japanska, kinesiska och taiwanesiska marknaderna. Motorerna installeras främst i LNG-fartyg, som är en växande marknad eftersom efterfrågan på naturgas ökar. Etablerandet av det till lika delar ägda företaget innebär en total investering på EUR 58 miljoner, men för slutgiltigt klartecken behövs sedvanliga myndighetstillstånd. Den första motorn beräknas vara leveransklar under andra halvan av år 2008 och årskapaciteten blir ca 100 motorer.