Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Passagerarsjöfart

Wärtsilä och Carnival stärker samarbetet

Wärtsilä och Carnival Corporation ingår resultatbaserat avtal om motorunderhåll och övervakning.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rhåll och övervakning.

Det 12-åriga samarbetsavtalet stärker ett nuvarande samarbete och en gemensam strävan att uppnå maximal säkerhet och tillförlitlighet ombord på kryssningsfartygen genom kontinuerliga förbättringar i drift och underhåll, skriver Wärtsilä i ett pressmeddelande. 

I avtalet ingår Wärtsiläs tjänster för dynamisk underhållsplanering respektive konditionsbaserat underhåll. Värdet på det långsiktiga avtalet, som träder i kraft 1 april 2017, uppges till cirka 900 miljoner euro.

Enligt avtalet ska allt motorunderhåll och all övervakning av 79 av Carnivals fartyg utföras av Wärtsilä och den löpande planeringen kommer vara ett samarbete mellan de två företagen.

Bränslebesparingar

Motorernas effektivitet och bränsleförbrukning kommer att mätas regelbundet och bränsleeffektiviteten förbättras genom kontinuerlig övervakning och dataanalys. De potentiella årliga bränslebesparingarna uppgår till tiotals miljoner dollar, uppger Wärtsilä.

Tjänsterna bygger på digitaliserad data som samlas in från alla motorer och sedan analyseras av specialister. I praktiken innebär det att utrustningen kan optimeras i realtid och att det blir möjligt att förutsäga behoven för drift och underhåll. Driften av fartygen och verksamheten kan optimeras och översynsintervallen eventuellt förlängas, informerar Wärtsilä vidare.

Strategiskt samarbetsavtal

– Vårt avtal med Wärtsilä har utökats till ett strategiskt samarbetsavtal. När Wärtsilä tar hand om våra fartyg och ser till att de har en hög säkerhetsnivå och tillförlitlighet kan vi fokusera på vår kärnverksamhet – att erbjuda fantastiska kryssningar till våra över 11 miljoner gäster årligen. Det långsiktiga samarbetet med Wärtsilä ger oss såväl minskade kostnader som ökad säkerhet och operativ effektivitet. Det är två viktiga faktorer på den snabbt växande kryssningsmarknaden, säger Bill Burke, direktör för den maritima verksamheten inom Carnival Corporation.

Resultatbaserat

Den långsiktiga resultatbaserade avtalsmodellen ger, enligt Wärtsilä, företagen mer förutsägbara kostnader eftersom ersättningen beräknas utifrån hur utrustningen fungerar. För Wärtsilä ger det strategiska samarbetet möjlighet att fokusera på forskning och utveckling, tillverkning och andra sätt att göra sina produkter ännu bättre och mer effektiva.

– Vi ser fram emot att få utveckla det långsiktiga samarbetet i en mer strategisk riktning. Både Wärtsilä och Carnival satsar stort på det här samarbetet och på att utveckla det på sikt. Vi är övertygade om att ett nära samarbete kommer att bidra till ökad lönsamhet för båda företagen, säger Pierpaolo Barbone, vice vd och direktör för serviceverksamheten på Wärtsilä Corporation.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]