Fotograf: Eidesvik Offshore

Kategori: Miljö

Wärtsilä levererar teknik i ammoniakprojekt

Ammoniakbränsleceller som driver ett fartyg – det är målet med ett sjöfartsprojekt som har fått 10 miljoner euro i EU-bidrag. Och det är finska Wärtsilä som står för en del av tekniken.

Tanken med projektet, som leds av sjöfartskonsortiet ShipFC, är att installera ett batteri där bränslecellerna går på ammoniak. Det är första gången det här kommer att ske ombord på ett fartyg och batteriet ska designas till att ha en effekt på ungefär 2 megawatt.

Det norska företaget Prototech AS kommer att utveckla, tillverka och testa bränslecellerna i land medan Wärtsilä kommer att stå för strömteknologin samt lagring- och distributionssystemet ombord.

Viking Energy

Det är det norska supplyfartyget Viking Energy som har tilldelats rollen som försökskanin. Viking Energy har tidigare tagit del av innovationer till sjöss, då fartyget 2003 var det första LNG-drivna offshorefartyget. Det är tänkt att hela systemet ska vara på plats ombord i slutet av 2023.

Projektets mål

Målet med projektet är att visa att längre resor är möjliga med klimatneutral framdrivning, men även att systemet är säkert och tillförlitligt nog för att leverera tillräckligt med el ombord på fartyget. Man uppskattar att ammoniakbatteriet kan tillhandahålla 60–70 procent av energibehovet ombord under ett år. Resten tillgodoses av LNG.

En annan del av projektet är att studera hur ammoniakbränslecellerna kan användas på andra fartyg, till exempel konstruktionsfartyg (OCV).