Wärtsilä köper Deutz marina verksamhet

Deutz lämnar nu definitivt den marina verksamheten. Wärtsilä har för EUR 115 miljoner tagit över hela serviceverksamheten för Deutz medelhastighets- och höghastighetsmotorer upp till 7.250 kW. Affären omfattar reservdelsförsäljning, reparation och underhåll. Cirka 200 Deutzanställda går över till Wärtsilä.