Wärtsilä koncentrerar sin reservdelshantering

Wärtsilä centraliserar sitt reservdelslager och effektiviserar sin logistik genom att investera EUR 70 miljoner i en ny distributionscentral i Holland. Centrallagret lokaliseras i närheten av serviceenheten i Holland. Målet är att utlokalisera logistiken och lagringen. Enligt Tage Blomberg, direktör för affärsområdet Services, innebär centraliseringen av transporter och lagring till en partner som specialiserat sig på dessa funktioner att kundservicen förbättras.– Vi kan leverera reservdelar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Tack vare centrallagret förkortar vi transporterna, minskar överföringar av reservdelar mellan olika lager och får en effektivare styrning av hela leveranskedjan, säger Blomberg.Wärtsiläs sju produktbolag sköter idag själva om sin globala logistik.