Wärtsilä erhåller stororder

Wärtsilä noterar att den exceptionellt stora efterfrågan på motorer till LNG- och offshorefartyg fortsatte under maj och juni i år. Nyligen erhöll Wärtsilä en order från Korea på 24 dieselgeneratorer till fyra oljeborrningsfartyg. En annan stororder från Korea gäller motorer till 26 LNG-fartyg. Värdet på de nya beställningarna är ca EUR 300 miljoner.