Wani Will lossdraget

Den norskägda coastern Wani Will har nu dragits loss efter grundstötningen utanför hamnen i Rønne, Bornholm. Bärgningen blev smidig efter att 17 ton marindiesel pumpats ut från fartyget till land och Wani Will fått assistans av bogserbåten Svitzer Nanna. Coastern bogserades till Rønne för dykundersökning av skrovet och temporära reparationer av två hål i skrovet. Wani Will var på resa från Kielkanalen till Lettland när andrestyrmannen under berusning somnade och missade att ändra kurs. Wani Will är Barbadosflaggat och har rysk besättning. Befälhavaren har fått böter på DKK 5.000 för vårdlöshet, medan målet mot andrestyrmannen ännu inte har slutförts.