Fotograf: WWL

Kategori: Regelverk | RoRo

Walleniusbolag riskerar mångmiljonböter

Svensk-norska biltransportrederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) riskerar mångmiljonböter i Japan för brott mot landets antitrustlagar. Enligt konkurrensmyndigheter ska rederiet ha ingått i en olaglig priskartell med minst två andra rederier. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]t två andra rederier. 

På sin hemsida bekräftar WWL, som ägs till hälften av svenska Wallenius Lines och till hälften av norska Wilh. Wilhelmsen, att man fått ett preliminärt besked av den japanska konkurrensmyndigheten JFTC om att man har böter på motsvarande SEK 214 miljoner att vänta för det påstådda prissamarbetet. Enligt myndigheten ska den olagliga prissättningen gälla sjöfrakter av bilar på huvudsakligen traden Japan-Europa. 

Enligt WWL själva ser man mycket allvarligt på anklagelserna och poängterar att man har samarbetat fullt ut med den japanska myndighteten sedan man fick vetskap om misstankarna. Man skriver också man nu kommer att utvärdera myndighetens förhandsbesked noggrant inför deras slutliga besked i andra kvartalet 2014. 

Raider mot rederier

Den japanska konkurrensmyndighetens utredning påbörjades i september 2012, då raider genomfördes på sammanlagt fem olika biltransportrederier. Bland de fem rederier som ursprungligen misstänktes fanns ytterligare ett med Sverigekoppling, nämligen Eukor Car Carriers, som ägs till 40 procent vardera av Wallenius Lines och Wilh. Wilhelmsen och till 20 procent av Hyundai Motor och Kia Motors.  

Eukor Car Carriers omnämns dock inte i de förhandsbesked som den japanska myndigheten har utfärdat. 

Flera misstänkta 

Däremot har såväl Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) som Nippon Yusen Kaisha (NYK) publicerat uttalanden på sina hemsidor där man bekräftar att man ingår i utredningen och i likhet med WWL riskerar mångmiljonböter. Inget av dessa rederier uppger något exakt bötesbelopp i sina uttalanden, däremot har NYK avsatt omkring USD 130 miljoner i sin budget till de väntade böterna. 

Även rederiet Mitsui OS Lines har tidigare ingått i utredningen om kartellsamarbetet; de har dock ännu varken bekräftat eller dementerat att de fått något förhandsbesked om böter. 

Miljardbelopp

Totalt väntas den japanska konkurrensmyndigheten döma ut böter till de berörda rederierna på motsvarande SEK 1,3 miljarder. Dessutom pågår liknande utredningar mot de berörda företagen hos myndigheter i EU, USA och Kanada, vilket innebär att bötesbeloppen kan bli ännu högre. 

De fem rederier som omfattades av de raider som genomfördes i september 2012 uppges kontrollera minst 70 procent av världens biltransporter till sjöss. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]