Wallenius Wilhelmsen får Thor Heyerdahl-priset

Företagets uttalade ambition att höja rederinäringens miljöstandard nämns som huvudskälet för att Wallenius Wilhelmsen Logistics tilldelas årets Heyerdahl-pris. Ordföranden i kommittén Elisabeth Grieg säger att ”WWL tar sitt miljöansvar med stort allvar” och att WWL får priset för sin generellt höga miljöprofil, sina miljöförbättrande åtgärder och framtida planer för ytterligare åtgärder.När kommittén tog sitt beslut framhölls framförallt den miljövänliga profilen, den proaktiva inställningen och planerna för framtida gröna verksamheter, skriver kommittén i ett pressmedelande. På sex år har WWL minskat sina utsläpp av svaveldioxid med 75.500 ton, vilket motsvarar utsläppen från staden London på lika lång tid.Priset är en statyett av konstnären Nico Widerberg och USD 100.000.