Kategori: Fartygsaffärer | Folk/företag | RoRo

Wallenius tar leverans av nytt rorofartyg

Wallenius Lines har tagit leverans av rorofartyget Salome, 43.878 ton dödvikt, från Mitsubishi Heavy Industries Ltd. i Nagasaki, Japan. Det Singaporeflaggade fartyget ingår i Mark V-serien som har en längd på 265 meter och bredd på 32,26 meter. Total däcksyta är 50.344 kvadratmeter.Fartyget kommer att befraktas av Wallenius Wilhelmsen Logistics medan Wallenius Marine i Singapore har tekniskt management.