Jutlandia Sea, som just nu ligger upplagd i Helsingborg, är ett av fartygen som har chartrats av Wallenius SOL från januari 2021.

Kategori: RoRo

Wallenius SOL utökar med två fartyg

Från och med januari 2021 utökar Wallenius SOL sin trafik på Östersjön med de två fartygen Jutlandia Sea och Fionia Sea, som chartras in.

Wallenius SOL storsatsar genom att utöka sin service med de båda fartygen Fionia Sea och Jutlandia Sea som bolaget i dagarna beslutat att ta in på charter från januari 2021. Det betyder högre containerkapacitet och anlöp i fler hamnar.

Sätts in på samma linje

Fionia Sea och Jutlandia Sea är systerfartyg byggda 2009 respektive 2010, har en kapacitet på 3.300 längdmeter och kan ta cirka 300 TEU.

– Det innebär nya och utökade möjligheter för containerlaster, säger Jonas Wåhlin, General Manager på Wallenius SOL, i ett pressmeddelande.

De båda kommer att trafikera rutten Kemi–Oulu–Husum–Zeebrugge–Antwerpen–Vaasa.

  • Wallenius SOL:s turlistor från januari 2021.
  • Wallenius SOL:s turlistor från januari 2021.
  • Wallenius SOL:s turlistor från januari 2021.

Lägger till ny hamn i Finland

I samband med att de nya fartygen tas i trafik kommer rederiet att lägga om sina turlistor. Bland annat kommer Tavastland att börja trafikera Kaskinen i Finland, vilket är en ny hamn på rutten, samt göra fler anlöp i Kemi, Oulu, Husum och Lübeck.

– Det känns väldigt bra att vi kan göra anlöp i fler hamnar och förbättra våra turlistor, säger Jonas Wåhlin i pressmeddelandet.

Enligt rederiet kommer förändringarna att korta ledtiderna från kontinenten till norra Finland. Dessutom menar de att det kommer finnas möjligheter att lägga till ytterligare hamnar i turlistorna i framtiden.

Chartras från Leomar RoRo

De båda fartygen Fionia Sea och Jutlandia Sea chartras av Leomar RoRo AB.

– Vi är mycket nöjda över att ha gjort den här affären med ett framtidsinriktat rederi som Wallenius SOL. Det är ett bevis på att våra fartyg passar in i Wallenius SOL:s system och utgör en bra bas för utökat samarbete framöver, säger Per Ellingsen, ägare till Leomar RoRo. 

Nybyggen i slutet av 2021

I slutet av 2021 kommer Wallenius SOL att ytterligare öka sin kapacitet när deras nybyggda RoRo-fartyg tas i trafik. De byggs just nu i Kina och enligt rederiet beräknas de bli klara enligt tidplan. De ligger på 5.600 längdmeter, får en kapacitet på upp till 800 TEU och ska drivas med LNG.