Wallenius och Wilhelmsen beställer världens största ro-ro-fartyg

Svenska Wallenius Lines och norska Wilh Wilhelmsen har beställt fyra fartyg som blir världens största ro-ro-fartyg av Mitsubishi Heavy Industries i Nagasaki. Fartygen skall levereras under 2011 och 2012 och sätts då in i det samägda bolaget Wallenius Wilhelmsen Logistics trafik.Fartygen får en lastvolym på 138.000 kubikmeter, cirka 10 procent mer än de fartyg som nyligen levererats till WWL, och som i sin tur är världens största biltransportfartyg. De byggs med stor rampkapacitet, stor däcksbärighet och hög frihöjd. Skrovlinjerna har utvecklats vilket skall ge lägre bunkerförbrukning och därmed minskade avgaser. Energin i avgaserna skall också återanvändas för att generera all elektricitet som behövs när fartyget är till sjöss. De utrustas också med system för hantering av ballastvatten.Wallenius och Wilhelmsen är inne i ett expansivt skede och har tillsammans en orderbok på 43 fartyg för leveranser fram till 2012.