Wallenius lägger upp fartyg

Wallenius lägger upp sammanlagt sex fartyg. Toba (byggd 1979, 3.900 bilar) och Tapiola (byggd 1978, 4.000 bilar) som ägs gemensamt med Wilh.Wilhelmsen och chartras av Wallenius Wilhelmsen Logistics ligger redan upplagda i norska Lyngdal. Fyra fartyg som ägs av Wallenius Lines kommer enligt företaget att läggas upp i Asien.”Givet det rådande marknadsläget är det sannolikt att fler fartyg kommer att läggas upp”, skriver företaget som redan anpassat verksamheten genom att lämna tillbaka chartrade fartyg och seglar med reducerad fart.