Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | RoRo

Wallenius kan få hållbarhetspris

Wallenius Lines är en av tre finalister till Transportföretagens Hållbarhetspris 2018. 

De andra båda finalisterna är Wibax Logistics och Widrikssons Åkeri. Enligt Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, har konkurrensen varit hård men av de sökande har juryn nu utsett tre mycket goda föredömen som finalister till Transportföretagens Hållbarhetspris 2018.

– För att klara omställningen till hållbara transporter med minskad miljöpåverkan behövs inspiration, uppmuntran, innovation och entreprenörskap och det visar samtliga finalister mycket goda exempel på, säger Mattias Dahl i ett pressmeddelande. 

Hållbarhet – viktig fråga

Priset delas ut den 14 november och har syftet att uppmuntra och uppmärksamma transportbranschens arbete mot en hållbar och transportsmart framtid.

– För företagen inom transportbranschen har hållbarhet seglat upp som en av de viktigaste frågorna. Det positiva är att det finns en stark vilja hos företagen att vara med och bidra till lösningen på frågan. Men tyvärr är det så att politiken i dag utformas med utgångspunkt att transporterna i sig är problemet. Vår inställning är att utsläppen ska minska snarare än att göra det svårare för människor eller varor att förflyttas. Om vi skapar förutsättningar för en positiv utveckling kommer utvecklingen också att bli positiv, säger Mattias Dahl.

”Helhetssyn i hållbarhetsfrågan”

Juryns motivering till Wallenius finalplats lyder: ”Walleniusrederierna har under stenhård global konkurrens sedan länge fokuserat på hållbarhetsfrågorna. Wallenius var det första rederiet i Sverige och bland de första i världen som 1998 miljöcertifierade sin verksamhet enligt den internationella standarden ISO 14001. De arbetar med en helhetssyn i hållbarhetsfrågan som bottnar i ägarledet och arbetar målmedvetet för att minska sin miljöbelastning. Arbetet görs på en mängd områden, till exempel med en helt ny fartygsdesign för att minska bunkerförbrukningen, gas- eller lågsvavlig fartygsdrift, digitala övervakningssystem för att optimera fartygsprestanda, ruttoptimering med mera. Stora investeringar har också genomförts för att rena ballastvattnet innan det släpps ut i världshaven, en stor och viktig åtgärd. Wallenius är också känt för en bra personalpolitik med satsningar på kompetens och utbildning och med goda villkor och arbetsmiljö för de anställda.”