Wadan Yards lämnar in konkursansökan

Wadan Yards MTW GmbH, som ingår i varvskoncernen Wadan Yards Group AS, har lämnat in sin konkursansökan. Efter att Aker Yards i mars 2008 sålde 70 procent av tre varv inom affärsområdet Merchant Vessels till det ryskägda investeringsbolaget FLC West äger nuvarande STX Europe 30 procent av Wadan Yards Group. I Wadan Yards MTW GmbH ingår före detta Aker Yards varv i Wismar och Warnemünde i Tyskland.