Vyborg Shipping Companys fartyg kvarhålls i Tallinn

Efter reparation på Tallinn Shipyard kvarhålls Vyborg Shipping Companys fartyg OMG Tosno i Vene-Balti hamn på grund av skulder till norska Bergen Bunkers AS. Consolato del Mares advokat Indra Kaunis säger till SST att nu ligger OMG Tosno stilla i väntan på ett domstolsbeslut som ska avgöra om beslutet om kvarhållning är lagligt. Indra Kaunis representerar Vyborg Shipping Company och enligt honom är OMG Tosno på timecharter hos Vyborg Shipping Company och fartygsägaren finns på Marshallöarna (enligt Equasis ägs fartyget av OMG Tosno Shipping Company) och därför skulle fartygsägaren inte ha ansvar för timecharterns skulder. Bunkringsskulden ska enligt Kaunis tolkas som ”maritime claim” och det skulle inte innebära att fartyget ska kvarhållas. Indra Kaunis betraktar domstolens utslag som prejudicerande för estnisk juridisk praktik om fartygs kvarhållande.Enligt vicedirektör Alexander Zaborsky har inte heller Tallinn Shipyard fått betalning för reparationsarbete och hamnkaptenen i Vene-Balti hamn pekar också på obetalda hamnavgifter.OMG Tosno (ex Norheim) med en dödvikt på 7.000 ton är byggt 2000 och tillsammans med OMG Gatchina (ex Walsertal, byggt 1995) och OMG Kolpino (ex Moxheim, byggt 2000) utgör de Vyborg Shipping Companys flotta, som ska kompletteras med beställningar i ett par fartygsserier. Vyborg Shipping Company ingår i Oslo Marine Group, som nyligen bytte namn till OMG.