Vyborg Shipping Company på väg mot konkurs

Vyborg Shipping Company har lämnat en konkursansökan till St Petersburgs skiljedomstol, som enligt SeaNews.ru tar upp ärendet den 3 juli. Rederiet har tre containerfartyg från Damen Shipyards Group och ytterligare tio containerfartyg i beställning vid Damen. Rederiets tre fartyg har kvarhållits på grund av skulder – OMG Tosno i Tallinn i januari, OMG Kolpino i Storbritannien i mars och OMG Gatchina i Frankrike i mars. OMG Gatchinas besättning ska repatrieras idag med hjälp av franska regeringen. OMG (f d Oslo Marine Group) bildade Vyborg Shipping Company för två år sedan, det ingår i OMG Ports inom OMG:s koncern.