VTS-flytten från Göteborg stoppas

Efter ett stormöte med näringen i måndags stoppar nu Sjöfartsverket den planerade VTS-flytten från Göteborg till Södertälje, åtminstone tillfälligt.– Vi avvaktar eftersom vi tillsammans med näringen och Göteborgs Hamn ska utreda vilka lösningar som finns. Vi startar den processen med ett första möte i september, säger Jonas Vedsmand, chef för Sjötrafikavdelningen på Sjöfartsverket, som också understryker att det inte är klart att flytten av VTS:en inte blir av.– Nej, det är precis som jag sa, vi avvaktar.Tryggve Ahlman, ansvarig för sjösäkerhet och teknik på Sveriges Redareförening är mycket nöjd med beslutet.– Detta är väldigt positivt och man har lyssnat på näringens argument, säger han och fortsätter.– Hamnarnas riskprofil måste styra ett sådant här beslut, därför måste man göra en ordentlig riskanalys. Göteborgs Hamn, tillsammans med några andra hamnar, sticker ut i det avseendet. Det ska till synnerliga skäl för att flytta VTS:en från en hamn med Göteborg Hamns riskprofil.– Vi har inte tänkt om, utan det är helt enkelt så att vi är en tjänsteutförare, vi finns till för våra kunder. Finns det synpunkter från våra kunder, näringen, så ska vi lyssna på de synpunkterna, säger Jonas Vedsmand.