Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Folk/företag | Specialfartyg

VSS tvingas böta

Viking Supply Ships AB tvingas böta 600.000 kronor för att inte ha offentliggjort delårsrapporten för det tredje kvartalet i tid. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]redje kvartalet i tid. 

Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd menar dels att Viking Supply Ships AB inte har offentliggjort delårsrapporten inom den föreskrivna tvåmånadersfristen, samt att man vid två tillfällen senarelagt rapportens offentliggörande utan att ta hänsyn till de adekvata kraven. 

Omstrukturering

Viking Supply Ships har under de senaste två åren slutfört en komplicerad omstruktureringsprocess som inbegripit bolagets långivare, men även omfattat vissa åtaganden utanför balansräkningen. Därför bedömer bolaget, enligt ett pressmeddelande, det omöjligt att i alla avseenden uppfylla börsens krav utan att riskera väsentlig påverkan på omstruktureringsprocessen. Viking Supply Ships AB har den senaste tiden också sålt flera isbrytare.

Håller inte med

”Beslutet att avvika från Regelverket var nödvändigt för att säkerställa fortsatt drift i bolaget och minimera förlusterna för bolagets borgenärer, aktieägare, anställda och övriga intressenter. I efterhand, beaktat den senaste finansiella utvecklingen i bolaget, har beslutet visat sig vara korrekt då betydande värden tryggats för Bolagets intressenter” skriver Viking Supply Ships bland annat i pressmeddelandet där man också poängterar att man är ”starkt oense med beslutet som fattats av Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd.”

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]