Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Offshore

VSS stänger kontor i Ryssland

Viking Supply Ships (VSS) ingår strategiskt samarbete med ryska Sevnor och stänger sina egna kontor i Ryssland.

VSS uppger att den ryska samarbetspartnern Sevnor Ltd är ett rederi- och offshorebolag med omfattande närvaro på den ryska offshoremarknaden. Som en följd av det strategiska samarbetet har VSS beslutat att stänga sina egna kontor i Moskva och Sakhalin. Den framtida verksamheten i Ryssland kommer att bedrivas i samarbete med Sevnor.

Kärnområde

Vidare uppges att VSS fortfarande betraktar Ryssland som ett kärnområde för sitt tjänsteutbud, med en väsentlig framtida betydelse för bolaget.

Ryssland besitter stora naturtillgångar i form av olja och gas i de arktiska och subarktiska regionerna, och har visat avsikt att utvinna dessa de kommande åren. För att kunna utnyttja dessa möjligheter, samt stärka sin position i Ryssland, har VSS ingått detta strategiska samarbete, framgår det av ett pressmeddelande.