Viking Supply Ships AHTS Tor Viking.

Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Ekonomi | Offshore

VSS senarelägger rapport

Viking Supply Ships senarelägger delårsrapporten för sitt tredje kvartal på grund av diskussioner mellan dotterbolag och långivare.

Viking Supply Ships AB har redan tidigare uppgett att diskussioner pågår mellan dotterbolaget Viking Supply Ships A/S och dess långivare och aktieägare avseende bolagets långfristiga finansiering.

Komplicerade förhandlingar

Nu meddelar Viking Supply Ships AB att delårsrapporten för perioden januari till september 2017 kommer att senareläggas ”på grund av komplicerade och utdragna förhandlingar”. Rapporten var planerad att offentliggöras i dag, torsdag.

Omstrukturering

I ett pressmeddelande skriver Viking Supply Ships AB att diskussionerna inte är avslutade, men att ”Viking Supply Ships är övertygade om att omstruktureringen kommer att kunna avslutas inom kort”. Nytt datum för publiceringen av delårsrapporten meddelas så snart det är möjligt.