Kategori: Ekonomi | Hamn/Logistik

Volymnedgång i Finlands största allmänna hamnar

Port of HaminaKotka omsatte 14,5 miljoner ton gods 2012, vilket är cirka tio procent mindre än rekordåret 2011. Den stora nedgången beror på att hamnen under 2011 ännu hanterade drygt två miljoner ton produkter i samband med läggningen av Nord Streams gasrörledning i Östersjön. Exporten av papper minskade med nio procent på grund av nedläggningen av Myllykoski pappersbruk. Transittrafiken ökade med över en fjärdedel och omfattade 4,3 miljoner ton. Antalet enheter i containertrafiken gick upp med tre procent till 631 040 TEU och antalet bilar med tio procent. För detta år räknar hamnen i detta skede med en svag ökning av godsomsättningen.

Även Helsingfors hamn noterar en minskning av godshanteringen. Hamnen hanterade 9,8 miljoner ton i utrikes trafik, vilket var drygt tre procent mindre än 2011. Inklusive inrikestrafik hanterade hamnen totalt 11 miljoner ton gods under 2012.