Volgotanker säger upp tusentals ombordanställda

Volgotanker har sagt upp över 6.000 ombordanställda, enligt SeaNews.ru. Behovet av att reducera antalet ombordanställda uppstod efter att Samararegionens skattemyndigheter arresterade mer än 200 av rederiets fartyg i maj i år. Också Volgotankers bankkonton är frysta och rederiet kan inte betala ut löner till besättningarna. Skattemyndigheterna kräver totalt över RUB 3,9 miljarder (över EUR 114,5 miljoner) i kvarskatt för åren 2000–2004.Enligt domstolsbeslut är rederiets hela egendom belagd med kvarstad, inklusive tankerflottan på totalt 1,3 miljoner dwt. Fartygen har legat stilla redan från början av säsongen. Volgotankers styrelseordförande Vladimir Zhukov uppger till SeaNews.ru att rederiet inte har någon plan för att ta sig ur krisen. Bolagsstämma kan hållas tidigast i december på grund av att huvudaktieägarna inte har infunnit sig på de två tidigare bolagsstämmorna.