Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Tank

Vinst för Pallas

Göteborgsbaserade Pallas Shipping vänder från röda till svarta siffror och förhandlingar pågår om två nya fartyg.

I bokslutet för det brutna räkenskapsåret 2012/2013 redovisar Pallas Shipping ett rörelseresultat på 4,5 miljoner (-8,4 miljoner 2011/2012). Resultatet efter finansiella poster skrivs till 0,8 miljoner (-13,2 miljoner).

– Det ser väldigt mycket bättre ut och det beror på flera saker. Vi skrev ett hyfsat timecharterkontrakt för Pallas Glory med Bomin and Bunkers Gibraltar, hon är numera ombygd från kem- och produkttanker till ett rent bunkerfartyg. Det funkar bra för henne nere i Gibraltar och det rullar på med nya kunder och uppdrag, så det är kul. Vi har även fått upp timecharterhyran för Pallas Ocean med fyra procent, hon seglar i europafart i ett timecharteravtal för Thunbolagen, säger Fredrik Johansson, vd för Pallas Shipping, till Sjöfartstidningen och fortsätter:

– En tredje förklaring till att vi går plus är att vi har renodlat bolaget, och nu har vi tydligt nischat in oss på bunkerdelen eftersom den marknaden går bra och har ljusare framtidsutsikter än till exempel kem- och produkttank.

Försäljning i tankarna

Pallas Shipping äger idag tre fartyg; bunkerfartygen Pallas Glory (byggd 2005) och Pallas (byggd 2011 och seglar på ett flerårigt timecharteravtal för Topoil) samt torrlastaren Pallas Ocean. Den senare är ett specialbyggt torrlastfartyg (byggd 1986) anpassad för att kunna trafikera slussarna i Göta Älv upp till Vänern och dess hamnar. Hon har legat på timecharter hos Thunbolagen i sex år.

– Det är ett gammalt fartyg, helt klart. Men hon går fortfarande fint och genererar intäkter men vi ska nog sälja henne framöver när andrahandsmarknaden ser bättre ut.

Två avsiktsförklaringar

Pallas Shipping har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring med Akdeniz Shipyard om en nybyggnation av ett bunkerfartyg som ska kunna lasta LNG (flytande naturgas) och metanol. Men Fredrik Johansson vill inte säga något om hur förhandlingarna fortlöper.

– Det är alltid bra att vara försiktig med vad man säger även om vi är ett publikt bolag. Just nu är det locket på. Detsamma kan sägas om avsiktsförklaringen när det gäller förvärvet av bunkerfartyget Dublin.

M/T SP Dublin ägs av tyska Medallion Reederei Gmbh. Fartyget är byggt 2009 och utrustat för att utföra bunkringsoperationer, lastkapaciteten är 3.700 ton.