Villy Larsen tillbaka i Danmark

Den danske befälhavaren Villy Larsen släpptes i måndags från fängelset i Wilmington, North Carolina, och beräknades komma till Köpenhamn under tisdagen. Han frigavs efter att ha undertecknat ett dokument, där han erkänner att handlat fel i samband med att hans fartyg, coastern Danica White, bordades av US Coast Guard i början av september. Fartyget bordades när det närmade sig Sunny Point, Wilmington, och en hetsig diskussion uppstod mellan befälhavare Larsen och de amerikanska kustbevakarna. Han arresterades och sattes i fängsligt förvar. Hans fackförening, Søfartens Ledere, är bekymrade över utvecklingen att befälhavare tas ”som gisslan” i samband med bagatellartade händelser. Nyligen arresterades en tysk befälhavare efter en incident i samband med en manöver i en amerikansk hamn. Han riskerar tio års fängelse om han blir fälld. Søfartens Ledere vill ha en diskussion inom ITF och IMO, som skall utmynna i att sjöfarare i främmande länder får hjälp vid händelser som dessa.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]