Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Vill se satsningar på tågfärjetrafiken

Trelleborgs Hamn och Ystad Hamn Logistik vill se en satsning på tågfärjetrafiken i den nationella transportplanen. 

I torsdags besökte representanter för de båda hamnarna riksdagens trafikutskott om läget för tågfärjetrafiken, som i båda hamnarna har minskat kraftigt de senaste åren.

Under våren

Hamnbolagens förhoppning är att en nationell strategi för konventionell gränsöverskridande järnvägstrafik kommer med i den nationella trafikslagsövergripande planen som regeringen kommer att presentera i vår. Trafikverket lämnade över sitt förslag till regeringen i slutet av augusti

Konsekvenser vid nedläggning

Trelleborgs Hamn och Ystad Hamn Logistik måste båda snart investera i ny järnvägsinfrastruktur, något som enligt hamnarna är kostsamma investeringar och ”vars framtid båda hamnarna och rederierna nu ifrågasätter”, skriver hamnarna i ett pressmeddelande. Under mötet med trafikutskottet diskuterades, enligt pressmeddelandet, bland annat vem som ska äga och förvalta strategisk järnvägsinfrastruktur och vilka konsekvenserna blir för svensk industri om dessa båda aktuella transportvägar stängs.