Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Politik

Vill lyfta passagerarsjöfartens betydelse

Passagerarrederiernas representant betonar sjöfartens viktiga roll för Sveriges besöksnäring i regeringens expertgrupp.

Passagerarrederiföreningens ordförande Jari Virtanen deltog idag, tisdag, i ett första möte med näringsdepartementet som medlem i en nyligen tillsatt expertgrupp. Expertgruppen ska bistå och följa departementets utredning för en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Viktig passagerarsjöfart

Passagerarrederiföreningen ska nu lyfta de frågor som berör passagerarsjöfarten på agendan.

Näringsdepartementets uppdrag är att genomföra en utredning och ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen i Sverige. Utredningen ska redovisas senast den 1 december 2017.

­– Det ska bli spännande att följa utredningen och lyfta passagerarrederiernas betydelsefulla roll för Sveriges turism och besöksnäring. Jag är tacksam över att ha blivit invald som expert och ser positivt på att näringsdepartementet förstår att passagerarrederierna har en betydelsefull roll för besöksnäringen, säger Jari Virtanen, Passagerarrederiföreningens ordförande, tillika Chief Transformation Officer på Stena Line.

25 miljoner passagerare

Passagerarrederiföreningen spelar en central roll för svensk besöksnäring då deras medlemmar årligen transporterar 25 miljoner människor till och från Sverige. Föreningen representerar mer än 95 procent av den internationella färjetrafiken till Sverige.

– Jag vill lyfta hur viktiga våra medlemmar är för turismen i Sverige. Varje år lägger våra medlemmar ner en stor del av sin marknadsföringsbudget på att kommunicera utomlands och locka fler turister till Sverige. Jag tror att många saknar kunskap om vår viktiga insats för besöksnäringen och därför är vi väldigt glada över att vi nu få följa och bistå näringsdepartementets utredning, säger Jari Virtanen.