Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | RoRo

Vill bli ledande på hållbarhet

Drygt två procent lägre koldioxidutsläpp per nautisk mil är ett av de resultat som Stena Line presenterar i sin hållbarhetsöversikt för 2017.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]hetsöversikt för 2017.

Andra utmärkande resultat i Stena Lines årliga hållbarhetsöversikt A Sustainable Journey är 15 procent lägre svavelutsläpp, minskad plastanvändning på fartygen och färre olyckor bland ombordpersonalen. Översikten följer upp hur verksamheten lever upp till de hållbarhetsmål som presenterades under 2016.

”Små och stora steg”

Stena Lines hållbarhetsstrategi baseras på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Fokus ligger på de fyra områdena Hållbar energi för alla, Hållbar konsumtion och produktion, Hav och marina resurser samt Hälsa och välbefinnande.

– Som ett av världens ledande färjerederier, med 28.000 avgångar per år fördelat på 21 linjer, har vi ett ansvar att göra vårt bästa för att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Vi tar gradvis små och stora steg för att bli branschledare inom hållbar sjöfart och vi är stolta att kunna presentera årets översikt som tydligt visar att vi fortsätter att leverera i enlighet med våra ambitiösa mål, säger Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef på Stena Line, i ett pressmeddelande.

Reducerade utsläpp per nautisk mil

Koldioxidutsläppen har reducerats med 2,1 procent per nautisk mil, vilket tillskrivs ändringar i flottan och tidtabeller, förbättrad punktlighet, kontinuerliga investeringar i energibesparingsprogrammet och gott sjömanskap.

Svavelutsläppen minskade med 15 procent per nautisk mil tack vare Stena Lines beslut att använda lågsvavligt bränsle på roro-fartygen på Irländska sjön.

Trestegsprojektet med eldrift på Stena Jutlandica inleds våren 2018 med installation av batterier på 1.000 kWh. Under 2017 slutfördes också konverteringen av Stena Germanica så att fartyget kan använda både metanol och diesel som bränsle.

I området Hållbar energi ingår också att två färjor anslutits till landström i Trelleborgs hamn. Därmed kan nu 13 av Stena Lines fartyg anslutas till lokala elnät när de ligger vid kaj.

Färre plastpåsar

Inom Hållbar konsumtion och produktion noteras reducerad plastförbrukning, dels genom att minska antalet sålda platspåsar ombord med 15 procent, dels genom att byta till en återvinningsbar bioplatspåse från sockerrör.

Den totala mängden avfall minskade med 8 procent. Andelen avfall som gick till förbränning och återvinning ökade medan andelen avfall till deponi minskade.

Som ett steg i att säkerställa hållbar konsumtion har Stena Line utvecklat en ny inköpsstandard för sina leverantörer. Standarden används för att komma överens om hållbarhetskrav för både varor och tjänster och tas i bruk under 2018.

Ny teknik för anti-fouling

Hav och marina resurser omfattar bland annat användningen av miljömärkta rengöringsmedel, vilkas andel dubblerats ombord på 38 fartyg och nu utgör drygt 60 procent.

Vidare testades nya tekniker för att förhindra påväxt av bland annat alger på fartygsskrov och därmed förhindra en ökning av friktionen och bränslekonsumtionen. En organisk anti-fouling-bottenfärg utan metallföreningar, Selektope, kommer att testas på de nya fartyg som är under byggnation. Under året har dessutom ultraljud testats på Stena Hollandica för att förhindra påväxt.

Färre olyckor

Den positiva trenden för antalet arbetsplatsolyckor bland ombordpersonal fortsatte och LTIF (Lost Time Injury Frequency) minskade från 1,6 under 2016 till 0,6 under 2017.

Till området Hälsa och välbefinnande hör även den kampanj som genomfördes för att ytterligare förbättra arbetet med passagerarnas säkerhet. Därtill implementerades nya policyer för likabehandling och trakasserier.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]