Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Forskning | Arbetsmarknad

Viktigt med rätt ljus ombord

Ett strategiskt användande av ljushanteringstekniker kan hjälpa ombordanställda att bättre anpassa sig till nattarbete och få en bra dygnsrytm – det visar en färsk rapport från SSPA.

Enligt rapporten ”Fartyg, människa och ljusmiljö” visar forskning att en god sömn inte bara är av oerhört stor betydelse för vår arbetsförmåga, utan också för vår långsiktiga hälsa.

För ombordanställda riskerar sömnen som bekant att påverkas negativt av skiftarbete och avbrutna frivakter, varför det enligt rapporten är klokt av rederier och landorganisationer att i samverkan med befälet ombord utforma en väl genomtänkt ljusmiljö ombord på fartygen – detta eftersom ljuset har en så stor inverkan på vår sömn och vakenhet.

Bra med blått ljus 

Kort sammanfattat handlar det om att ljus med blå våglängder – som liknar vanligt dagsljus – har en förmåga att öka vår vakenhet när vi utsätts för det, vilket innebär att en strategisk placering av sådana ljuskällor kan gynna dygnsrytmen vid skiftarbete, förutsatt att det hela utförs på ett kontrollerat sätt. Som exempel nämns i rapporten att så kallade fullspektrumljuskällor bör placeras på arbetsplatser som maskinkontrollrum och lastkontrollrum. Även i hytterna bör det enligt rapporten finnas tillgång till fullspektrumljus.

Viktigt med rutiner 

I rapporten poängteras även att blått ljus bör undvikas före sänggående, så att kroppens naturliga produktion av det sömngivande hormonet melatonin kan sätta igång.

Rapporten tar även upp hur de ombordanställda kan arbeta med personliga rutiner ombord för att använda ljuset till sin fördel och på så sätt komma in i rätt dygnsrytm.