Fotograf: Peter Knutson

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

”Viktigt få ned utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt”

I veckan antog Europaparlamentet ny EU-lagstiftning om övervakning och rapportering av sjöfartens utsläpp. Därmed tar vi första steget för att inkludera sjöfarten i EU:s klimatåtagande.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]udera sjöfarten i EU:s klimatåtagande.

Jag är stolt över att jag som ansvarig för arbetet med den nya lagstiftningen i den största partigruppen EPP lyckats säkerställa att den nya lagstiftningen fokuserar på att stödja sjöfartens arbete att få ner fartygens utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt. För bara så kan det EU gör fungera som draghjälp i den internationella process som pågår i den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Sjöfarten är världshandels blodomlopp. Det är ett både kostnadseffektivt och miljöeffektivt transportslag. Över 90 procent av världshandeln transporteras på köl men trots det så står sjöfarten för knappa tre procent av de globala koldioxidutsläppen. Men det är likväl viktigt att vi även inom sjöfarten ser vad vi kan göra för att minska utsläppen. Samtidigt är det viktigt att dessa krav är kostnadseffektiva och inte leder till att vi flyttar transporter till mindre miljövänliga alternativ. Eller för den delen bort från Europa. Det säger sig självt att en bransch som i till sin natur är gränsöverskridande är i stort behov av globala spelregler. Blir det för dyrt får lagstiftningen istället motsatt effekt då det kommer bli svårt att få länder som Panama, Bahamas och Liberia att följa EU:s exempel.

För mig har det som sagt varit viktigt att se till att den nya lagstiftningen är kostnadseffektiv, inte lägger onödiga pålagor på sjöfarten och att den ger stöd för förhandlingarna som pågår i IMO. Därför är jag extra stolt över att ha fått stöd för att den nya lagstiftningen ska fokusera på koldioxid, eftersom koldioxid utgör merparten av sjöfartens utsläpp av växthusgaser. På så sätt säkerställer vi att de nya reglerna är kostnadseffektiva.

Jag har också säkerställt att fartyg mindre än 5.000 ton undantas. Dessa fartyg står endast för 10 procent av sjöfartens utsläpp men utgör 40 procent av fartygen. Det är inte genom att lägga för tuffa krav på dessa fartyg som vi bäst sänker utsläppen. Dessutom skulle ett sånt förslag riskera att straffa många mindre rederier hårt och står inte i proportion till miljövinsten. Att lägga allt för tunga bördor på de små rederierna är inte den bästa vägen att gå för att minska utsläppen. Men minst lika viktigt är att den nya lagstiftningen bygger på  existerande internationella standarder och information som finns tillgänglig ombord redan idag. På så sätt minimerar vi administrativa kostnader och får mer miljönytta för pengarna.

Dessutom har vi säkerställt att fartyg som till exempel används i skärgårdstrafik och gör flera stopp på samma resa inte behöver rapportera varje enskild “resa” mellan två stopp. Istället tillåts nu hela turen registreras som en resa. Något som innebär att vi kan eliminera onödig administration och skapa ett mindre fyrkantigt regelverk.

Sjöfarten kommer fortsätta att öka i betydelse för den globala handeln och med detta förslag skapar vi grunden för ett globalt system för övervakning och rapportering av koldioxidutsläpp för sjöfarten. För sjöfarten kommer även i framtiden utgöra världshandelns blodomlopp. Nu gäller det att Sverige och andra länder trycker på i IMO så att resten av världen följer vårt exempel och alla världens fartyg tar samma ansvar för klimatet som den europeiska sjöfarten gör.

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

  • Hamnvän

    Moment 22 i Ystad hamn. Färjorna har inte råd att bygga om sina färjor för att kunna taemot lagdelen. Man byter hellre färjor. Miljövinsten om Land elen är komplett påkopplad motsvarar 3300 bilars årsförbrukning och utsläpp. Hamnen/kommunen kan inte tvinga någon då det bryter mot lagen. Ställer man för hårda krav lämnar färjetrafiken till andra hamnar tex. Trelleborg. Förlorarna är politikerna men de stora förlorarna är alla medborgarna som dagligen utsätts för stora utsläppsnivåer i kanaliserade spår.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]