Niclas Mårtensson, vd för Stena Line, signerar avtalet för två fossilfria färjor i Fredrikshamn tillsammans med Birgit Hansen, kommunstyrelsens ordförande (S) i Fredrikshamns kommun och Mikkel Seedorff Sørensen, vd för Fredrikshamns Hamn.

Fotograf: Stena Line

Kategori: Färjetrafik | Hamn/Logistik

Viktigt avtal för fossilfri Danmarkstrafik

Stena Line har tagit ytterligare ett steg i arbetet med Stena Elektra som ska göra trafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn fossilfri till 2030. Under måndagen skrev rederiet under ett avtal med centrala aktörer på den danska sidan.

Senast år 2030 ska Stena Line ha två batteridrivna färjor av typen Stena Elektra i trafik mellan Göteborg och Fredrikshamn. Under måndagen togs ytterligare ett steg på vägen mot målsättningen genom att rederiet undertecknade ett avtal med Fredrikshamns kommun och Fredrikshamns Hamn där parterna förbinder sig att ta sin del av ansvaret och säkra den nödvändiga infrastrukturen i hamnen och dess omgivning på den danska sidan för att konceptet ska kunna bli verklighet. 

– Fredrikshamns Hamn delar de höga och gröna ambitioner som gör det här projektet möjligt. Staden har dessutom visat att man har en unik förändringsförmåga i sitt DNA, vilket inte minst märks i dess hållbarhetsarbete. Att vi nu tar steg mot att göra linjen Göteborg-Fredrikshamn helt oberoende av fossila bränslen är inte bara positivt för oss, utan för hela Kattegattregionen, säger Mikkel Seedorff Sørensen, vd för Fredrikshamns Hamn i ett pressmeddelande.

Stena Elektra.

Ligger tio år före

Stena Line har ett övergripande mål att reducera sina totala koldioxidutsläpp med 30 procent till 2030 och de nya Stena Elektra-färjorna är en viktig del för att nå dit. Det krävs dock mer än enbart batteridrivna fartyg. Infrastrukturen på land, med exempelvis hållbara laddmöjligheter, måste utvecklas parallellt. Därför menar rederiet att den här typen av partnerskap är centrala.

– Vår ambition är att leda utvecklingen mot en fossilfri sjöfart och hållbara transporter på havet. Därför satsar vi på ny teknik och olika alternativa bränslen. Vi ligger redan tio år före den internationella sjöfartens mål för minskning av koldioxidutsläpp, men med Stena Elektra tar vi ytterligare ett stort kliv på Stena Lines hållbara resa, på vägen mot en helt fossilfri verksamhet, säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson, som även är ledamot i regeringens Elektrifieringskommission, i pressmeddelandet.

Ska laddas i hamn

De båda färjorna kommer att bli runt 200 meter, ha cirka 3.000 lastmeter för bilar och lastbilar, samt plats för över 1.000 passagerare. Stena Line har tidigare meddelat att fartygen ska byggas i stål med en hög hållfasthet för att minska vikten och öka effektiviteten. De beräknas kunna segla cirka 50 nautiska mil med elkraft från batteri, vilket motsvarar distansen mellan Göteborg och Fredrikshamn. För det krävs att batterikapaciteten kommer att behöva vara cirka 60–70 MWh och att fartyget ska laddas i hamn. För det krävs en högspänningskabel för landström på omkring 30-40 MW i hamnarna.

Fakta om Stena Elektra:

Antal: Två fossilfria Ropaxfärjor.

Linje: Fredrikshamn-Göteborg.

Tidplan: Börjar trafikera linjen senast 2030.

Batterier: Kapacitet om cirka 60-70 MWh, laddas i hamn.

Landinfrastruktur: Behov av en högspänningskabel för landström på omkring 30-40 MW

Överfartstid: 3 timmar, med en timmes turnaround-anlöp/laddningstid

Längd: Cirka 200 meter

Frakt- och bilkapacitet: Cirka 3.000 lastmeter

Passagerarkapacitet: 1.000-1.500 passagerare