Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Ekonomi | Offshore

Rött för Viking supply ships

Transatlantics dotterbolag Viking Supply Ships redovisar en förlust på 157 miljoner norska kronor för 2012. Det här året, 2013, ska bli bättre skriver bolaget i årsredovisningen.

 

Det dåliga resultatet är känt sedan tidigare, från Transatlantics årsredovisning, och Viking Supply Ships pekar på dålig intjäning på offshoremarknaden i Nordsjön som en starkt bidragande orsak. Under 2013 förväntar sig bolaget att ökad efterfrågan och färre tillgänglliga offshorefartyg tillsammans ska göra marknaden gradvis bättre.

Viking Supply Ships har fjorton fartyg, åtta ankarhanterare (AHTS) och fem supply-fartyg (PSV). Utnyttjandegraden var 2012  67 procent för ankarhanterarna och 75 procent för supplyfartygen.